คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เผย พบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธ์ เดลต้า หรือสายพันธ์อินเดียที่เชียงใหม่แล้ว 2 คน เตือนให้ประชาชนป้องกันตนเอง ในขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 เชียงใหม่เริ่มน่าเป็นห่วง มีผู้ป่วยเพิ่ม และลามเข้าในสถาบันการศึกษา

        25 มิ.ย. 64 หลังจากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการนำเสนอรายงานของผู้ป่วยโรคโควิด19 สายพันธ์เดลต้า หรือสายพันธ์อินเดีย จากการรวบรวมข้อมูลการพบการแพร่ระบาดของสายพันธ์ดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงวันที่  20 มิ.ย. 64 โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลว่าพบผู้ป่วยโรคโควิด19 สายพันธ์เดลต้า หรือสายพันธ์อินเดีย ถึง 2 คน  แต่ไม่มีในรายงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการแถลงข่าวทุกวัน

        ในที่สุดในวันที่ 25 มิ.ย. 64 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกมาเปิดเผยถึงการพบผู้ป่วยโรคโควิด19 สายพันธ์เดลต้า หรือสายพันธ์อินเดียว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาแล้วจำนวน 2 ราย เป็นผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่จังหวัดปทุมธานี และในหลายพื้นที่ก็เริ่มพบสายพันธุ์นี้แล้วเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นกังวลคือประสิทธิภาพของวัคซีน เพราะสายพันธุ์เดลตาที่เกิดการกลายพันธุ์นี้อาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงและอาจต้องใช้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้มีสายพันธุ์เดลตา หรือสายพันธ์อินเดียนั้นเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์ที่เริ่มต้นมาจากประเทศอินเดีย อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่าสายพันธุ์นี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเสียชีวิตหรืออัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น แต่มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์อังกฤษประมาณ 1.4 – 1.6 เท่า

          นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่าขณะนี้ ยังมีสายพันธุ์ที่จะต้องระวังอย่างใกล้ชิดอีก 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เบตา จากประเทศแอฟริกาใต้ ที่เริ่มพบการนำเชื้อเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ซึ่งสายพันธุ์นี้ไม่ได้มีผลเรื่องความรุนแรงที่ชัดเจน แต่ที่น่ากังวลคือความสามารถในการแพร่เชื้อ เพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงใหม่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม และมีผู้ได้รับวัคซีนจนครบ 2 เข็ม หรือต้องมีการกระตุ้นเข็มที่ 3 โดยคาดว่าจะครอบคลุมและบรรลุเป้าหมายในช่วงปลายปี จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันตนเอง ทั้งการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร การสวมหน้ากากอนามัย การงดการรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมเสี่ยง หมั่นล้างมือ และเฝ้าระวังสังเกตอาการ ทั้งนี้หากพบอาการผิดปกติหรือมีประวัติเสี่ยงให้เข้ารับการตรวจได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

         สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ กลับมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยในวันที่ 25 มิ.ย.64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 7 คน  และตามรายงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าเป็นการติดเชื้อจากการนำเข้ามาจากจังหวัดที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้ทั้งหมด  นอกจากนี้แล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือการมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดเข้าไปในสถานศึกษาหลายแห่งแล้ว จนทำให้ต้องมีการประกาศปิดสถานศึกษาไปแล้ว 2 แห่งคือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ที่มีครูชาวต่างชาติที่สอนแผนกสามัญระดับ ป 1-3 ซึ่งติดเชื้อโควิดจากผู้อาศัยร่วมบ้านเดียวกัน ไทม์ของผู้ป่วยที่เป็นครูที่สอนโรงเรียนสารศาสน์วิเทศล้านนารายนี้  ปรากฏว่าได้ไปที่อาสนวิหารหรือโบสถ์ที่โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ด้วย ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการโณคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำลังดำเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่ดังกล่าวด้วยและโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ซึ่งมีญาติของนักเรียนที่เดินทางไปจังหวัดภาคใต้ด้วยเครื่องบินและติดเชื้อโควิด ซึ่งทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงจึงปิดโรงเรียน 3 วันเพื่อทำความสะอาดและรอผลการตรวจหาเชื้อในนักเรียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here