จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 10 รายวันนี้ หลังจากมีสถิติต่ำกว่า 10 มาหลายวัน เร่งเตือนประชาชนระมัดระวังผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราล่าสุดเป็นผู้ติดเชื้อมาจากที่อื่นทั้งหมด นอกจากนี้ทางคณะแพทย์ ม.ช. เตือนบุคลากรระวังสายพันธ์อินเดีย

          

          26 มิ.ย. 64 รายานจากคณะกรรมการโณคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ถึงสถานกาณ์โรคโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่ 26 มิ.ย. 64 ปรากฏว่าในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 10 คน หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อลดลงไม่ถึง 10 คนมาหลายสัปดาห์แล้ว ทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มียอดรวมสะสมของการระบาดระลอกใหม่นี้เป็น 4,154 ราย โดยขณะนี้รักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 4,090 ราย และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 38 ราย ในจำนวนนี้แบ่งเป็น อาการหนัก(สีแดง) 1 ราย,อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 1 ราย,อาการปานกลาง (สีเหลือง) 8 ราย และอาการน้อย (สีเขียว) 28 ราย โดยวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 26 ราย สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่นั้น ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐ 20 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 5 ราย

         ทั้งนี้จากการรายงานของคณะกรรมการโรคติตด่อจังหวัดเชียงใหม่ว่าในขณะนี้การพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ปรากฏว่าปัจจัยเสี่ยงพบว่ายังคงเป็นการนำเข้าจากต่างพื้นที่ และเริ่มพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอย้ำเตือนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่ให้พักอาศัย ร่วมสแกน CM-CHANA และกักตนเองอย่างเคร่งครัด โดยการกักตนเองจะต้องแยกห่างหรือไม่สัมผัสกับคนในครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ญาติพี่น้อง ส่วนคลัสเตอร์ติวเตอร์สถาบันกวดวิชา ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

            ล่าสุดหลังจากที่ นายกรัฐมนตรีประกาศที่จะไม่ล็อคดาวน์กรุงเทพหมานคร แต่ให้ปิดแคมป์คนงานแทน ทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าอาจจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา ถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งห้ามก็ตาม ประกอบกับการระบาดในกรุงเทพมหานครนั้นรุนแรงมาก ทำให้มีประชากรจากกรุงเทพมหานครหลายกลุ่มที่เดินทางออกจากกรุงเทพหานครไปตามจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขณะนี้สถานการณ์โควิดในจังหวัดเริ่มดีขึ้น ในเรื่องดังกล่าวได้มีการขอความร่วมมือจากทางกระทรวงสาธารณสุขให้จังหวัดในภูมิภาคต่างๆให้เตรียมการเฝ้าระวังป้องกัน และมุ่งเน้นการควบคุมโรคในระดับสูง วางระบบ เฝ้าระวังให้ครอบคลุม ถ้าพบการติดเชื้อเร่งควบคุมโรคทันที   นอกจากนี้ยังเน้นในการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง และคนที่มาจาก จังหวัดอื่น โดยเฉพาะที่มาจากกรุงเทพมหานคร ให้ทำการตรวจหาเชื้อโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงโดยเฉาพะกรุงเทพมหานครต้องลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA ทุกคน และให้ อสม.ตัวแทนหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นทีที่พบเห็นผู้ทีเดินทางเข้ามาในพื้นที่ที่นาสงสัยให้แจ้งให้ทางราชการเข้าตรวจสอบโดยเร็ว

       ในขณะที่ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพบผู้ติดเชื้อวิด-19 สายพันธ์ แดลต้า หรือสายพันธ์ อินเดียถึง 2 คนนั้นทำให้เกิดความกังวลนากรแพร่ระบาดเพราะสายพันธ์ดังกล่าวแพร่ระบาดได้รวดเร็ว และ วัคซีนที่มีอยู่ไม่สามารถป้องอกันได้ ล่าสุดทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งเวียนในโณงพยาบาลหมาราชนครเชียงใหม่ โดยแจ้งว่า  “แม้ว่าสถานการณ์การระบาดโควิดในเชียงใหม่จะดีขึ้นมากก็ตามแต่ในช่วงเวลานี้ เริ่มมีการตรวจพบว่ามีผู้ป่วยสายพันธุ์ Delta (India) ในจังหวัดเชียงใหม่ และเริ่มมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งสายพันธุ์นี้มีความสามารถในการแพร่เชื้อค่อนข้างเร็วและง่ายจึงขอเรียนรบกวนทุกท่าน เน้นย้ำผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในมาตรการ D-M-H-T-T และงดเว้นการเลี้ยงสังสรรค์นอกสถานที่รวมไปถึงไม่ให้รับประทานอาหารใกล้กันในเวลาทำงานขอให้เข้มงวดกับการปฎิบัตินี้เพื่อมิให้เกิดการระบาดภายในโรงพยาบาล ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ที่พบกับผู้ป่วย ขอให้เน้นย้ำขณะปฏิบัติหน้าที่ เรื่องการสวมหน้ากาก การล้างมือ และรักษาระยะห่าง ให้ดีที่สุด “

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here