เชียงใหม่ตั้งด่านตรวจทางถนนที่ด่านอำเภอสารภี และด่านดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตรวจคัดกรองโรคโควิดจากผู้ที่เดินทางมากทางรถยนต์ โดยเฉพาะจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด หวั่นนำโควิดมาแพร่ที่เชียงใหม่

            27 มิ.ย. 64 หลังจากที่มีพระราชกิจจานุเบกษา จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุทธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปสู่วงกว้าง และมีการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่ดังกล่าว ปรากฏว่าขณะนี้มีการเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจำนวนมากทั้งที่มีการประกาศห้ามแล้ว

                      ดังนั้นในวันที่ 27 มิ.ย. 64 นี้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาแถลงว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควมคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งแต่เดิมนั้นจะมีการตรวจคัดกรองที่สนามบินเชียงใหม่ สถานีขนส่งอาเขต และสถานีรถไฟ แต่ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติเพิ่มด่านตรวจทางถนนที่ด่านอำเภอสารภี และด่านดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางที่เดินทางเข้าเชียงใหม่โดยรถยนต์ ซึ่งก่อนหน้าหน้าไม่ได้มีการตั้งจุดตรวจทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ได้มีการตรวจคัดกรองแต่อย่างใด ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้

       นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้ง 10 จังหวัด ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ต้องสแกนและกรอกข้อมูลใน CM-CHANA ก่อนออกจากจังหวัดต้นทาง และให้นำมาแสดงที่ด่านตรวจ แต่หากยังไม่ลงทะเบียน จะมีการแจกแบบฟอร์ม CM-CHANA ให้กรอกที่ด่านแรกอำเภอสารภี แล้วนำไปยื่นที่ด่านที่สอง ด่านดอนจั่น อำเภอเมือง ทั้งนี้ให้เข้าตรวจหาเชื้อ (Swab) ที่โรงพยาบาลทุกราย รวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ต้องกักตัว แต่ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ยกเว้นหากมีอาการ

       

      กรณีผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทำการ Home Quarantine อยู่ในสถานที่พักของตนเองเป็นเวลา 14 วัน กรณีไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องกักตัวอยู่ในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้พื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 เป็นสถานที่กักตัว (ALQ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถใช้สถานที่กักกันทางเลือกซึ่งเป็นโรงแรมที่ผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรม BP City โรงแรม เมาเท่นครีก โรงแรม ชาลา No.6  โรงแรมรัตนโกสินทร์ และโรงแรมกลุ่มล่ามช้าง แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาและผู้ให้ที่พักอาศัย สแกน CM-CHANA อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการยบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here