นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่สั่งปิด หมู่บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง และตลาดนักแม่ริม เป็นเวลา 14 วัน หลังพบคนในหมู่บ้านติดโควิด เพียบ ในขณะที่สถานการณ์ในเชียงใหม่เริ่มกลับมาหนัก พบผู้ป่วยใหม่อีก 66 คน

       15 ก.ค. 64 รายงานข่าวจากท่างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งฯ ที่ 76/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยสั่งให้ปิดหมู่บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ยัง ให้ปิดตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายขายของ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม เป็นเวลา 14 วัน ด้วย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านกองแหะ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

       สำหรับประชาชนในหมู่บ้านกองแหะ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถานโดยงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ริม ดำเนินการจัดระเบียบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านกองแหะ และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 -27 กรกฎาคม 2564

         ด้านนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าแจ้งสถานการณ์โควิด-19 ในคลัสเตอร์โป่งแยง อำเภอแม่ริม ว่า บ้านกองแหะ ม 4 ต โป่งแยง อ แม่ริม จากการตรวจกลุ่มเสี่ยง รวมคนติดโควิด19 รวม 61 ราย ใน 2 วันซึ่งมีเด็ก 4 ขวบติดโควิดด้วย  และขณะนี้กำลังเสนอเรื่อง ตั้ง รพ สนามไปยังจังหวัดเพราะ การรักษาในพื้นที่น่าจะเป็นประโยชน์กว่า   และขณะนี้ทาง  อบต กับ กำนัน กำลังหาวิธีการ ปูพรมตรวจ ประชาชน ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงด้วย

         ในขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่แย่ลง โดยในวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 66 ราย ทำให้ยอดรวมสะสมของการระบาดระลอกใหม่นี้เป็น 4,550ราย โดยขณะนี้รักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 4,174 ราย และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 349 ราย ในจำนวนนี้แบ่งเป็นอาการหนัก(สีแดง) 1 ราย,อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 23 ราย,อาการปานกลาง (สีเหลือง) 76 ราย และอาการน้อย (สีเขียว) 249 ราย โดยวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 27 ราย สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่นั้น ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนาม 147 ราย,โรงพยาบาลรัฐ 122 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 79 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here