เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ไม่พบผู้สัมผัสเพิ่ม ด้วยกลุ่มเสี่ยงเคร่งครัดในการกักตัว และเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19  จัด 2 แคมเปญ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่มคนอ้วน โดยสามารถ WALK IN เข้ารับการฉีดวัคซีนได้จนถึงเดือนกันยายน

       25  ส.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 64 ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 2,425 ราย พบผู้มีผลบวก 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.66  ที่เหลือเป็นผู้ที่มีผลบวกมาแล้วจากต่างจังหวัด และขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา โดยปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อพบว่าการสัมผัสในครอบครัวสูงขึ้นมาก และการจากแหล่งระบาดในต่างจังหวัดก็ยังคงสูง ขณะที่การสัมผัสในสถานที่ทำงาน และชุมชน มีสัดส่วนที่ลดลง

              การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง แรงงานต่างด้าว คนงานเก็บลำไย ได้ดำเนินการแล้ว 16 อำเภอ โดยเมื่อวานนี้ ได้มีการตรวจคนงานเก็บลำไยที่อำเภอไชยปราการเพิ่ม 40 ราย อำเภอแม่แตง 12 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนที่อำเภอจอมทอง ได้มีการตรวจสถานประกอบการ ผู้ทำอาชีพขนส่ง และสถานปฏิบัติธรรม จำนวน 361 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบเช่นเดียวกัน ด้านการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สถานีรถไฟ 59 ราย สถานีขนส่งอาเขต 3 ราย รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น 10 ราย และการตรวจพนักงานขับรถบรรทุกและผู้ติดตามที่ด่านสารภี 58 ราย ด่านดอยเต่า 32 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก

      ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 รายในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพียง 5 รายเท่านั้น โดยมาจากกรุงเทพมหานคร 1 ราย นครปฐม 1 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย และนครสวรรค์ 2 ราย ส่วนอีก 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า 2 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 3 ราย ที่เหลือมาจากคลัสเตอร์และกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย พบระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย , การติดเชื้อในโรงงานผลไม้กระป๋อง OV อำเภอไชยปราการ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นแม่บ้านทำความสะอาดแผนกคว้านลำไย ทำงานสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในแผนกคว้านลำไย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ โดยได้มีการตรวจคัดกรองพนักงานทั้งโรงงานกว่า 600 ราย และคัดแยกกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวทั้งหมด ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ ให้เข้าพบแพทย์และรับการตรวจหาเชื้อทันที รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 6 ราย , การระบาดในครอบครัว หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอสันทราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ซึ่งเป็นการพบระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสม 7 ราย และครอบครัวในตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  1 ราย

       ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  เช่นกรณีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ได้มีการกักตัวอย่างเคร่งครัด ทำให้ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

        ด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขณะนี้คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ จัด 2 แคมเปญ เพื่อเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้แก่ แคมเปญสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยฉีดในโรงพยาบาลทุกแห่ง หรือ โรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ ได้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยจะมีการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ก่อนการฉีดวัคซีน ซึ่งสามีหรือผู้ติดตามจะได้รับสิทธิพิเศษฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 คน

    และแคมเปญสำหรับกลุ่มคนอ้วน อายุ 18 ปีขึ้นไป มีน้ำหนักดัชนีมวลกายเกิน 30 หรือผู้ชายน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป และผู้หญิงน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยฉีดในทุกอำเภอ ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. จนถึง 25 ก.ย. 64

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here