คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 92 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นการติดเชื้อในจังหวัด พร้อมแนะประชาชนให้ ATK แล้วควรทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังพนักงานเก็บขยะ

      

       คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 ว่าจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม จำนวน 92 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 89 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 3 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 7,559 ราย รักษาหายแล้ว 6,945 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 550 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 428 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 107 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 14 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 38 ราย ซึ่งขณะนี้ยังมีการติดเชื้อในครอบครัว สถานที่ทำงาน และในชุมชนจนยกระดับเป็นคลัสเตอร์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

\      ด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คำแนะนำการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว (Antigen Test Kit) สำหรับประชาชนที่ซื้อมาตรวจเอง ว่า ให้แยกชุดทดสอบ ATK ที่ใช้แล้ว ใส่ถุงพลาสติก พร้อมระบุข้อความว่าเป็นขยะติดเชื้อให้ชัดเจน จากนั้นให้ราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือสารฟอกขาว เพื่อฆ่าเชื้อโรค และปิดถุงให้สนิท ก่อนที่จะนำไปทิ้ง โดยแยกทิ้งจากขยะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังพนักงานเก็บขยะได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here