นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้กลุ่มแรกเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วเมื่อคืน 5 พ.ย. 64 ภายใต้โครงการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว CHARMING Chiang Mai  หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 เกือบ 2 ปี เบื้องต้นเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มกีฬากอล์ฟ

                    5 พ.ย. 64 เมื่อเวลา 22.05 น.ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายการบิน JEJU AIR  เที่ยวบินที่ 7C4205 (JJA4205) จากสนามบิน อินชอน เกาหลีใต้ ได้นำนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้จำนวน 83 คนเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) และนาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จำนวน 83 คน ที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน JEJU Air เที่ยวบินที่ 7C4205 (JJA4205) อินชอน-เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว CHARMING Chiang Mai และเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกในรอบเกือบสองปี ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

       ทั้งนี้ เมื่อเครื่องบินเข้าเทียบสะพานเทียบหมายเลข 8 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้แสดงการต้อนรับด้วยอุโมงค์น้ำหรือม่านน้ำ เพื่อสร้างความประทับใจและให้เกียรติแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นผู้โดยสารได้ผ่านกระบวนการขาเข้าระหว่างประเทศ ทั้ง 8 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การจัดเตรียมเอกสาร ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้เอกสาร COE ในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ มีเพียงผู้โดยสารไม่กี่รายที่ใช้ระบบ Thailand Pass เมื่อผ่านการตรวจเอกสารและรับรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้ว ผู้โดยสารจะไปสู่ขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง การรับสัมภาระ และหลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ททท.ร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสาร ก่อนที่จะไปพบกับผู้ประกอบการนำเที่ยว ณ จุดนัดพบ และขึ้นรถไปยังที่พักต่อไป

                ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ทั้ง 83 คน มีเป้าหมายเดินทางมาเพื่อเล่นกอล์ฟ ที่สนามอาทิตยากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการต้อนรับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้ว นักท่องเที่ยวทั้งหมดได้เดินทางไปเข้าที่พักที่สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ซึ่งจะมีแพทย์ในกลุ่มโรงพยาบาลรามคำเเหง เชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งได้ทำ MOU กับสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เเละชมรมสนามกอล์ฟลำพูนในตรวจหาเชื้อวิด-19 ด้วยว่าวิธี RT PCR ซึ่งจะเร่งตรวจทั้งหมดให้เสร็จโดยเร็วเพื่อให้กับการเล่นกอล์ฟ และ ดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวจนกว่าจะเดินทางกลับประเทศ

      สำหรับสายการบิน JEJU AIR ทำการบินในเส้นทาง อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน ทุกวันศุกร์ เริ่มบินเที่ยวแรกในวันศุกร์ที่ 5 พ.ย. 64  เวลาขาเข้าคือ 22.30 น. และบินออกในเวลา 23.30 น. และทำการบินทุกวันศุกร์ จำนวน 8 เที่ยวบิน เวลา 22.30-23.30 เริ่มวันที่ 5 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2564

       นอกจากนี้ทางด้านนาย นายสุพชฌา เสวตไอยราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูนและอุปนายกนายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ได้เปิดแถลงข่าวแจ้งว่า อาจจะมีสายการบินอีกหลายสายการบินที่นำนักกอล์ฟมาจากเกาหลีใต้เพื่อมาเล่นกอล์ฟในเชียงใหม่และลำพูน เช่น สายการบิน ASIANA AIRLINE จะเริ่มบินตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 64 -26 ก.พ. 65 จำนวน 19 เที่ยวบิน โดยเป็นการบินตรงทุกวันศุกร์ และ เสาร์ ส่วนสายการบินที่ 3 ที่จะบินมายังจังหวัดเชียงใหม่คือสายการบิน KOREAN AIR  จะเริ่มบินวันเสาร์ที่ 8 ม.ค. – 2 มี.ค. 65 จำนวน 16 เที่ยวบิน และสายการบินที่ 4 ได้แก่สายการบิน JIN AIR จะเริ่มบินมายังจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 24 ธ.ค.64 – 1 มี.ค. 65  จำนวน 20 เที่ยวบิน  ซึ่งจะรวมทั้งหมด 4 สายการบินจะมีการบินทั้งสิ้น 63 เที่ยวบิน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญที่มาจากเกาหลีใต้นั้นจะเดินทางมาเล่นกอล์ฟที่ เชียงใหม่ และ ลำพูน ซึ่งขณะนี้ได้มีการสำรองห้องพักและจองสนามกอล์ฟไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here