• เชียงใหม่ออกประกาศผ่อนคลายมาตรการ 4 อำเภอนำร่องท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง เริ่ม 3 พ.ย. 4 แต่สถานบริการยังเปิดไม่ได้

        7  พ.ย. 64  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  234/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

       ทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวนั้นในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตงนั้น สามารถเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์  โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ, คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ร้านสัก, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย, สวนสาธารณะ ลานกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง สถานกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่ม ยิม หรือฟิตเนส รวมถึงการใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬา แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting ส่วนโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ แต่ให้งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด

       อย่างไรก็ตามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าวยังคงสั่งให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต สวนสนุก และสวนน้ำ รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลหรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here