ผลตรวจ Real Time PCR นักกอล์ฟเกาหลีที่เดินทางมาในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ อินชอน – เชียงใหม่ ไม่พบเชื้อ โรงพยาบาลหริภุญชัย-ราม และ โรงพยาบาลลานนา สร้างประวัติการณ์ใหม่ ตรวจ Real Time PCR รู้ผลภายใน 3  ชั่วโมง

                 9 พ.ย. 64  หลังจากที่มี นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จำนวน 83 คน ที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ (Inaugural Flight) เมื่อวันคืนวันที่ 5 พ.ย. 64 โดยสายการบิน JEJU Air เที่ยวบินที่ 7C4205 (JJA4205) อินชอน-เชียงใหม่  เที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว CHARMING Chiang Mai และเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกในรอบเกือบสองปี ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทัวร์นักกอล์ฟ และครอบครัว ที่มาเข้าพักที่สนามกอล์ฟ อาทิตยา  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  เพื่อเล่นกอล์ฟโดยเฉพาะ

        ตามข้อกำหนด ของโครงการฯ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real time PCR ซึ่งทําการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางมาก่อน และจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่ รออยู่ในที่พัก ให้ผลหาเชื้อโควิด-19 ออกก่อน หากไม่พบเชื้อจึงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว พื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

            ทั้งนี้นายแพทย์ณัฐพล สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย-ราม เปิดเผยว่าทางกลุ่ม ร.พ.รามคำเเหง เชียงใหม่-ลำพูน  ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการบริการทางด้านสาธารณสุข เพื่อการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เเละจังหวัดลำพูน สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เเละชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ในการดูแลนักกอล์ฤที่เดินทางเข้ามาเล่นกอล์ฟทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการดูแลด้านสุขภาพ ซึ่งในกลุ่มนักกอล์ฟเกาหลีที่เดินทางเข้ามากลุ่มนี้เป็นแรกทางนั้น โรงพยาบาลหริภุญชัย-รามมีภาระกิจเร่งรัดการตรวจโควิด-19  เพื่อให้ผลออกได้ทัน ต่อการออกมาเล่นกอล์ฟของกลุ่มนักท่องเที่ยว ในวันรุ่งขึ้น

      หลังจากเสร็จพิธีเข้าประเทศแล้วได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลหริภุญชัย-ราม ก่อนเข้าที่พักที่สนามกอล์ฟฯ ในเวลาประมาณ 23.30 น.  โดยทางโรงพยาบาลหริภุญชัย-รามเลย ได้เตรียมทีมเจ้าที่พยาบาลเพื่อทำการ Swab หาเชื้อ โควิด-19 ไว้ 4 ทีม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นก็รีบส่ง specimen มาทำแลปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์  โรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลร่วมเครือข่าย ในกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ – ลำพูน

       นางสาวนงนุช ประภามณฑล หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลลานนา กล่าวว่าการตรวจหาเชื้อนั้นทางโรงพยาบาลลานนาได้เตรียมนักเทคนิคการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ สามารถทำแลปตรวจหา โควิด-19 ระดับ ไบโอโมเลกุลลาร์ ไว้ถึง 3 คน เมื่อ specimen มาถึง จึงสามารถออกผล ได้ในเวลา 04.00 น. ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าว่า ประมาณ 6 ชั่วโมง โดยใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมงเท่านั้น  ซึ่งผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกจากเกาหลีนี้เลย และสามารถเล่นกอล์ฟได้ในวันต่อมาทันที

        นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา  กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่นี้ ส่วนใหญ่มีเวลาจำกัด ต้องการให้ออกผลแลปให้เร็วที่สุด เพราะจะได้ไม่เสียเวลาการมาท่องเที่ยว หากเราสามารถออกผลแลปตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้เร็ว ก็จะทำให้ไม่เสียเวลาเที่ยวของเขา ภาระกิจอันสำคัญนี้ ไม่ใช่แค่ของโรงพยาบาลลานนา เท่านั้น แต่เป็นการช่วยภาครัฐด้วย ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไปได้ หากเราทำสำเร็จก็จะเกิดความเชื่อมั่นในกรุ๊ปต่อๆไป เลือกมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนมากขึ้น  ซึ่งในส่วนของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน จ.เชียงใหม่ และลำพูนนี้  กลุ่มของโรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ – ลำพูน มีโรงพยาบาลเครือข่ายฯ ที่มีศักยภาพสูงในการร่วมมือกัน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี  Real Time PCR และมีโรงพยาบาลเครือข่าย หลายโรงพยาบาล ที่มีศักยภาพสูงในการรับดูแล หากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้ ซึ่งหากมีนักท่องเที่ยว มีผลเป็นบวกขึ้นมา ก็จะรายงานผล เข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุขของจังหวัดต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here