ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้  Red Zone ไม่ใช่พื้นที่อันตราย แต่เป็นพื้นที่เป้าหมายกำกับดูแลการควบคุมโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเร่งตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK แยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุด

     12 พ.ย. 64  หลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีการปรับเปลี่ยนจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมในวันนี้ ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นยังคงเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

      ในเรื่องดังกล่าวนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การที่จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง นั้นว่า พื้นที่สีแดงไม่ใช่พื้นที่อันตราย แต่เป็นแนวทางในกำหนดพื้นที่ให้ง่ายต่อการควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่ที่ทีมควมคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่จะเข้าไปตรวจหาผู้ติดเชื้อด้วยการนำชุดตรวจ ATK เข้าไปตรวจในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงสูงและแรงงานต่างด้าว หากพบผลเป็นลบ จะให้เข้ารับการฉีดวัคซีนทันที แต่หากผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ Community Isolation หรือ CI และให้ยาต้านทานไวรัส หากไม่มีอาการและกักตัวจนครบ 10 วันก็จะสามารถกลับบ้านได้ หากมีอาการแย่ลงก็จะนำเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที  ส่วนกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 300-400 ราย ทุกวันนี้ มาจากการค้นหาและตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อแยกผู้ที่ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้เร็วที่สุด

     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า  คาดว่าจะสามารถควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ภายใน 14 วันนี้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชากรที่อาศัยและทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้ครบทั้ง 100% ไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงใหม่เอง หรือผู้ที่เดินทางเข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ จะต้องให้ชุมชนสร้างความเข้าใจให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและรับวัคซีนก่อนเป็นอันดับแรก ยังจะไม่มีการดำเนินการด้านกฎหมายใดๆ เพื่อความปลอดภัยว่าจะไม่นำเชื้อโควิด-19 ไปแพร่กระจายต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here