เชียงใหม่เร่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวเชียงใหม่ภายใน 14 วัน เปิดปฏิบัติการ CCRT Plus จัดทีมตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว

     17 พ.ย. 64  ที่อาคารวิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการ CCRT Plus ตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากโรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย เพื่อค้นหาผู้ป่วยและนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวหรือการเข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด ทั้งประชาชนคนไทย และแรงงานต่างด้าว

      สำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ จะทำการนัดหมายให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทันที โดยได้มีการจัดทีมปฏิบัติการเชิงรุก จำนวน 30 ทีม ประกอบด้วย ทีม A แขวงศรีวิชัย และ แขวงนครพิงค์ จัดทีมเชิงรุก 8 ทีม, ทีม B แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ จัดทีมเชิงรุก 8 ทีม, ทีม C นอกเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทีมเชิงรุก 8 ทีม, ทีม D พื้นที่อำเภอสันทราย จัดทีมเชิงรุก 6 ทีม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทีมละ 8 คน

             รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญ ในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเร่ง “คืนพื้นที่ความปลอดภัยให้กับพี่น้องคนเชียงใหม่ ภายใน 14 วันต่อจากนี้

              ทั้งนี้ การทำงานของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งทุกภาคส่วนทั้งท้องที่ ท้องถิ่น ในครั้งนี้จะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน ให้คงมาตรการสำคัญอย่างเข้มงวด ตามหลักการ Universal Prevention For COVID-19 (UP) หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

     นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่น่าไว้วางใจ การติดเชื้อยังคงทรงตัวในอัตราที่สูงอย่างขึ้น จึงต้องมีมาตรการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพราะการติดเชื้อหรือภาวะความเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here