กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) ที่จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

                10 ธ.ค. 64 ที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ2565

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ข้อสั่งการ การป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 โดยให้ยึดหลัก”ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” และขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดูแลจิตอาสาหรือเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานป้องกันหรือดับไฟป่า โดยไม่ควรให้มีการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ มุ่งเน้นการป้องกัน มากกว่าการแก้ไขปัญหา ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี 2564 และจะได้นำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปี 2565 โดบได้ตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนลงให้ได้อีกร้อยละ 20 ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมถึงปัจจัยต่าง ๆ ในช่วงต้นปี 2565 ด้วย

      ทั้งนี้ พบว่าจากการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในปี 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือลดลงร้อยละ 8 ส่วนจำนวนจุดความร้อนลดลงถึงร้อยละ 50 โดยในปี 2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดให้มีการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาคพื้นดิน อากาศยานไร้คนขับ และเสริมสมรรถนะด้านต่างๆ อย่างเต็มที่เบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ได้มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองประจำปี 2565 ที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยให้ยึดหลัก “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” และขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการดูแลจิตอาสาหรือเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติงานป้องกันหรือดับไฟป่า ไม่ควรให้มีการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here