มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้ง 598.3 ก.ก. ให้กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

                  28 ธค 64 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำพิธีมอบช่อดอกกัญชาแห้ง จำนวน 598.3 ก.ก. ให้กับกรมการแพทย์โดย โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้ง ในครั้งนี้

               สำหรับการส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้งจำนวน 598.3 ก.ก. ครั้งนี้เป็นการส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นครั้งที่ 6 ตามการลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12,600 ต้น โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนแม่โจ้ได้ดำเนินโครงการผลิตช่อดอกกัญชาแห้งจากระบบผลิตกัญชาไทยคุณภาพสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยได้ดำเนินการปลูกในรูปแบบอินทรีย์ ทั้งในโรงเรือนและแปลงปลูกกลางแจ้ง ทั้งพันธุ์อิสระ01 และมีการพัฒนามาเป็นสายพันธุ์แม่โจ้ 03 เพื่อเป็นการวิจัยควบคู่กับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพสูงที่สุดสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการผลิตและมอบช่อดอกกัญชาแห้งให้กับกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รวม 5 ครั้ง จำนวน 702 ก.ก. และถ้ารวมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 อีก 598.3 ก.ก. ก็จะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,300.3 ก.ก.

                  ทั้งนี้ รศ.ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขณะนี้ทาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้มีการพัฒนาสายพันธ์กัญชาให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยได้สายพันธ์แม่โจ้ 03 ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงปีละ 4 ครั้ง ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากตลอดทั้งปีนอกจากนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้มีการร่วมมือกับเอกชนที่มาลงทุนในการปลูกกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์จำนวนกว่า 4 หมื่นต้น และมีโครงการในติดตั้งสกัดสาร CBD และ THC เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการแพทย์และโภชนาการต่อไป

            อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวด้วยว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เตรียมโครงการต่อยอดจากการใช้ผลผลิตกัญชา ทั้งลำต้น ใบ ราก ที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยเตรียมจะจัดงาน แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญชา ครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จจากการจัดในครั้งแรกมาแล้ว ซึ่งในการจัดครั้งที่ 2 นี้จะพิจารณาจัดหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายและปลอดภัยแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here