คณะกรรมการโรคติตด่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศพบผู้ผ่วยโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน แล้ว 22 ราย มีทั้งเดินทางมาจากต่างประเทศและติดเชื้อในประเทศ ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยพุ่งเกิน 100 ราย และมาจากครอบครัวและร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                 3 ม.ค. 65 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่หลังจากพ้นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ไปเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามคาดหมายที่ทาง ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการแพร่ระบาดกเพิ่มมากขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะสายพันธ์โอไมครอน

            ล่าสุดในวันที่ 3 ม.ค.65  ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาแถลงข่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอนสะสมแล้ว 22 ราย ซึ่งก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2564 มีเพียง 5 ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอนทั้ง 22 รายนั้นจากการสอบสวนโรคพบว่า ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 11 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 11 ราย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดและได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อตามระบบ Test & GO รองลงมาคือผู้สัมผัสป่วยยืนยัน ผู้ป่วยร่วมบ้าน รับประทานอาหารร่วมกันไม่ใช้ช้อนกลาง นั่งรถคันเดียวกันไม่สวมหน้ากากอนามัย เที่ยวสถานบันเทิงและร่วมงานปาร์ตี้

                   ทั้งนี้ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าหากการสอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ครอบคลุม อาจมีการแพร่ระบาดในจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะเชื้อดังกล่าวมีศักยภาพในการแพร่เชื้อค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มการระบาดได้อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง โดยขณะนี้ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงระบบปิด เช่น ร้านอาหารที่เป็นห้องปรับอากาศ สถานที่แออัด พนักงานจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน รวมถึงต้องสุ่มตรวจ ATK เป็นระยะ และคัดกรองลูกค้าก่อนรับบริการ รักษาระยะห่าง ซึ่งที่มาผ่านพบว่าดำเนินการได้ดี แต่ยังพบบางแห่งไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

                   อย่างไรก็ตามการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอนในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีรายงานว่าอาจจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะขณะนี้ได้ทำการตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษานั้นต้องใช้เวลาพอสมควร และที่สำคัญคือในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอนนั้นได้เดินทางเข้าไปใช้บริการในสถานที่ที่เป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำลังมีการเฉลิมฉลอง นอกจากนี้แล้วยังไปอีกในหลายพื้นที่ด้วย

            ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19 ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ในต้นปีใหม่นี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุเกิน 100 คนแล้ว จากรายงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 118 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 11 ราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 5 ราย, ภูเก็ต 2 และต่างประเทศ 4 ราย อีก 107 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 5 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่เดินทางไปหลายสถานที่เสี่ยง 4 ราย ตลาดประตูเชียงใหม่ 1 ราย ขณะนี้ทีมควบคุมโรคในทุกพื้นที่ได้ลงทำการควบคุมโรค ตรวจคัดกรองเชิงรุกแยกกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ ฆ่าเชื้อในพื้นที่ และสอบสวนโรคแล้ว ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ที่ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง ขณะที่การระบาดในครอบครัว ไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 69 ราย และผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 31 ราย ซึ่งทุกอำเภอได้มีการออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ รวมทั้งมีการติดตามให้กักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่คนในครอบครัวและชุมชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here