ม.พายัพผนึกกำลังเอกชนวิจัยการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

0
297

มหาวิทยาลัยพายัพจับมือกับ 2 องค์กรเอกชน ศึกษาวิจัยในการบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อประโยชน์ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นกรณีศึกษาและหาแนวทางบริหารจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมสำหรับชุมชนต่าง ๆ

       30 มี.ค. 61 ดร. รักษ์  พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 มี.ค. 61 มหาวิทยาลัยพายัพได้ลงบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยปฏิบัติการในการบริหารจัดการน้ำเสียชุุมชน  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ

          

                     โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยปฏิบัติการในการบริหารจัดการน้ำเสียชุุมชน เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  มหาวิทยาลัยพายัพ และ บริษัท วีรีนิวเอเบิล จำกัด ที่มีความประสงค์ดำเนินการศึกษาวิจัยในการบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากทางสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยผ่าน The Embassy of the Czech Republic in Bangkok เพื่อประโยชน์ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นกรณีศึกษาและหาแนวทางบริหารจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมสำหรับชุมชนต่าง ๆ ประเด็นที่น่าสนใจในโครงการวิจัยร่วมครั้งนี้ คือ Embassy of the Czech Republic Bangkokจะได้นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากทางสาธารณรัฐเช็ค มาทดลองและแสวงหาวิธีการในการขจัดน้ำเสีย ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม โดยผนึกทีมวิจัยจากประเทศไทยอีก 3 หน่วยงาน  โดยบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท วีรีนิวเอเบิล จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งสนับสนุนการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุดต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง จุดมุ่งหมายของโครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยปฏิบัติการในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนครั้งนี้ก็เพื่อเป็นงานวิจัยต้นแบบที่เอื้อประโยชน์สูงสุดทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับสามารถใช้เป็นกรณีศึกษา เรื่อง แนวทางบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน ในชุมชนพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต

       

 

              ทั้งนี้ ผู้แทนจากทั้งหน่วยงานทั้ง 3 ประกอบด้วย     Mr. Tomas  Ledajaks ผู้ช่วยกงสุลสาธารณรัฐเช็ค  ประจำภาคเหนือ  นายไพรัช  โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  นายชัดชาญ  เอกชัยพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีรีนิวเอเบิล จำกัด อาจารย์ ดร. รักษ์  พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here