ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญจิตอาสา ร่วมกิจกรรมลดปัญหาหมอกควัน พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และแนะนำการดูแลสุขภาพที่ข่วงท่าแพ เช้าวันอาทิตย์นี้ หลังเกิดความไม่เข้าใจกันในสังคมเรื่องการเตือนภัยปัญหาหมอกควัน

               

31 มี.ค. 61 หลังจากการที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั้นเกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ค่าเกินมาตรฐานทั้งค่า PM2.5 และ PM10 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง จนเกิดเป็นกระแสความขัดแย้งกันระหว่างผู้ที่ต้องการจะออกมารณรงค์สวมหน้ากากอนามัยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการที่จะให้มีการเตือนภัยกับประชาชน โดยนำเอาค่ามาตรฐาน PM2.5 ที่ต่างประเทศนำมาใช้ กับฝ่ายที่มองเห็นว่าปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า ขณะนี้ทางราชการไม่ได้นิ่งดูดายมีการเข้าไปดำเนินการดับไฟป่าที่เป็นต้นตอของปัญหาอย่างเต็มที่ และเห็นว่าการออกมารณรงค์เชิงสัญลักษณ์นั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

               

ดังนั้นในวันที่ 31 มี.ค. 61 ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศเชิญชวนจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาร่วมทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควันในเวลา 09.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจะมีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำความสะอาดถนนสายหลัก พร้อมฉีดพ่นน้ำทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อร่วมใจกันเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควันในอากาศ นอกจากนี้แล้วยังจะมีการออกลาดตระเวนเข้าดับไฟ และทำแนวกันไฟ ตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 เมษายนนี้ ในทั้งหมด 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในทุกพื้นที่

                นอกจากนี้ในกิจกรรมจิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน ในโครงการ จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ก็จะมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนมั่วไป และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผชิญกับปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมกับแนะนำการดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควันอีกด้วย

             

            อย่างไรก็ตามในวันที่ 31 มี.ค. 61 วันนี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-3 (ภาคเหนือ) ก็ได้ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือว่าอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้น ค่า PM10 อยู่ระหว่าง 88-185 ไมโครกรับต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพบสูงสุดที่ ต.ช้างเผือกวัดได้ 135 ไมโครกรับต่อลูกบาศก์เมตร และมีการคาดการณ์ว่าในระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. นี้สถานการณ์จะเริ่มรุนแรงขึ้น และแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและฉีกพ่นน้ำรอบๆบริเวณบ้าน ในขณะที่ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรระมัดระวังสุขภาพและควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here